Завесата на Комисията по досиетата е вдигната, но не съвсем