Британците трябва да сериозно да преосмислят мисленето си