Георги Харизанов: КСНС се превърна в една сбирка с пиар цел