Подновиха археологическите проучвания на „Източната порта на Филипопол“ 40 години след разкриването й