Акциите на Софарма с най-висока ликвидност през седмицата