Видал размисли, няма да напуска националния на Чили