42% от строителните работи по третия лъч на метрото в София са изпълнени