Селска кръчма определена за най-добрия ресторант в света