Откриха регионалното депо за битови отпадъци край Пазарджик