Българите във Великобритания работят главно в строителството и банковия сектор