Повече от половината лекари у нас са над 55-годишни