Близо 20 души се натровиха в кухня на Съвета на ЕС