Комитет „Баболандия“ се учреди днес в Детска градина „Светлина“ – Стара Загора