Областите Пазарджик и Добрич лидери по възобновяеми енергийни източници