"Урок по Барок" пренася малчуганите в една епоха на изящество