Посрещаме Международната конференция по муковисцидоза