Прояви в Горна Оряховица, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители