Кметът на община Свищов награди служители от общинска администрация за деня на българската община