Всички iPhone модели през 2018 г. ще бъдат с Face ID