В 48 ателиета, секции и клубове по интереси деца ще изявят таланти