СУ“Г. Бенковски“ получи „Предприемаческо училище на България“