Сестрата на Божинов се е превърнала в истинска красавица