Бизнес анализът на данни се превръща в мощен инструмент за печелене на клиенти