ЕК бори разликите в качеството на храните с общ подход за тестване