НСИ отчете месечна инфлация от 0,2% спрямо септември 2016 г.