Втори голям град отказа да приеме новата централа на Amazon