Публиката ще определи победителя в първия концерт PIANO BATTLE в България