ООН: Природните бедствията оставят без подслон 14 млн. души годишно