Радев е подкрепил изграждането на Южния газов коридор