Осем месеца условно за ученика, нападнал учителя си с дървен кол