"Трапезица фест“ - изложение за български производители на храни и напитки