Заместник-министър Борисов открива Първата национална конференция за индустриални имоти – БГСКЛАД 2017 г.