Ученици оглавиха Великотърновския общински съвет в рамките на кампанията „Мениджър за един ден“