Започна кампания за безплатно поставяне на силанти в Кюстендил