"Аврора" ще засияе над арктическите части на Европа, САЩ и Русия