НА ДНЕШНИЯ ПЕТЪК 13 НЕБЕСАТА СЕ ОТВАРЯТ! В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА ЛЪЖЕТЕ, ДА СЕ БРЪСНЕТЕ ИЛИ ДА