463-ма души продължават да са в неизвестност в изпепелената Калифорния