Пожарната съветва как да опазим живота и имуществото си през отоплителния сезон