Норвегия удължава режима на граничен контрол заради страх от тероризъм