Оборудване за стотици милиони ръждясва в Белене, показа Овчаров