Една от малкото еврейски думи в християнството, с непроменена форма, поради изключителната й святост-Какво означава думата „Aмин“