Измерват костната плътност в кампания за остеопорозата във Варна