Петролът изпрати седмица на подем. Добивът и запасите в САЩ спадат