В 110-годишнина от рождението на Иван Хаджийски издават неоткрит досега ръкопис