София напредва с плана за продажбата на Общинска банка