Фондациите предоставят най-голям обем дарения, обяви експерт