Парламентът прие промени в Закона за управление на средствата от еврофондовете