Във Великобритания ще лишат бивши затворници от алкохол, хазарт и интернет