Агроведомството очаква да се създадат поне 60 местни групи в селата с еврофинансиране