Тази кръгла панелка има над 20 входа с над 900 апартамента